Lisans
Please select your first admit term

  Information

  Üretim Sistemleri Mühendisliği (MS) (Yeni İsim: Endüstri Mühendisliği), teknolojik bakımdan karmaşık üretim sistemlerinin planlanması, tasarımı ve gerçekleştirilmesini içerir ve bunu gerçekleştirmek için mühendislik bilgisi yanında, yönetim bilimleri bilgisi de gereklidir. Günümüzde uluslararası rekabet koşulları, firmaları sürekli baskı altında tutarak ürünlerini ve üretim süreçlerini iyileştirmeye, verimlilik düzeylerini yükseltmeye zorlamakta. Bu çerçevede üretim mühendisleri, şirketlerin rekabet içinde varolma çabaları açısından vazgeçilmez önem taşıyor.

  MS lisans programı, farklı disiplinler içinden yetişmiş kişilerden oluşan ekipler içinde etkin bir biçimde yer alarak üretim sistemlerinin planlanması, tasarımı ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilecek profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamakta. Üretim Sistemleri Mühendisi, bir sistemin geliştirilebilmesi ve farklı tasarım boyutlarının entegre edilebilmesi için bilgi birikimiyle birlikte insani, fiziksel ve diğer ekonomik kaynakları da optimal biçimde bir araya getirip kullanabilmek zorunda. Bu süreç içinde koordinasyon ve kontrol kavramları çok büyük önem taşıyor. MS programının içeriği öğrencileri girişimci ve problem çözücü olacak şekilde yetiştirmeye göre hazırlandı. Bu doğrultuda, matematik, fizik, biyoloji ve mühendislik bilimleriyle birlikte yönetim ve davranış bilimlerini de kapsayan bir temel hedeflendi. Öğrenciler grup projeleri içinde ekip halinde çalışmayı öğrenirken, diğer disiplinler ile etkileşim hep vurgulanacak; diğer alanlardan ders almaları özendirilecek, disiplinlerarası projelerde çalışmaları istenecek. Böylece diğer alanların uzmanlarıyla kolay ilişki kurabilecek; karmaşık bilimsel ve teknolojik ortamlarda iş görebilecekler. MS sınırlarının dışında kendilerini yetiştirebilmeleri, özellikle de servis sektöründe iş yaşamına atılmak için gerekli formasyonu edinebilmeleri için öğrencilere geniş bir listeden ders seçebilme olanağı sağlanacak.

  Esnek otomasyon, entegrasyon, talebe göre üretim ve boyut küçültme gibi eğilimlerin ağır bastığı küresel endüstri koşullarında, MS mezunları için sanayi ve danışmanlık şirketlerinde, banka, sigorta ve yazılım şirketlerinde iş olanakları açık olacak. Diğer bir seçenek ise, girişimciliğe yönelip kendi ileri teknoloji şirketlerini kurmak.

  MS mezunlarının öğrenimlerini lisansüstü düzeyde sürdürmek istemeleri halinde, aynı formasyon genişliği bu sefer yönetim bilimleri, ekonomi veya bilgisayar bilimi gibi alanlara geçiş yapmalarına yardımcı olacak.

  Açılan Lisans Dersleri

  Course Web Site Ders Web Sitesi