Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Ali Rana Atılgan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Biyoloji fiziği • Sistem bilimi

Bahattin Koç »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Computational geometry for design and manufacturing, tissue engineering, nano/micro-scale modeling and manufacturing, biomedical engineering, 3D rapid prototyping and product realization.

Barış Balcıoğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Rassal Modeller • Kuyruk Sistemlerinin Analizi • Üretim/Envanter Sistemleri • Müşteri Hizmet Merkezleri • Benzetim

Bülent Çatay »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Taşıma ve Lojistik Sistemleri • Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması • Araç Rotalama • Uygulamalı Eniyileme • Elektrikli Hareketlilik • Büyük Ölçekli Problemler için İleri Sezgisel Yaklaşımlar

Bülent Sezen
Öğretim Üyesi (Yarı Zamanlı)
Araştırma Alanı

Burak Kocuk
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Erhan Budak »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Üretim süreçleri ve makinaları; süreç modelleme; gözlemleme ve kontrol; makina dinamiği ve mekanik titreşimler.

Esra Koca
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Üretim Planlama, Tamsayılı Programlama, Rassal Eniyileme, Konik Eniyileme

Gizem Özbaygın
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Gündüz Ulusoy »
Emeritus Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Proje ve makine çizelgeleme; inovasyon ve imalât stratejileri; üretim ve proje yönetimi; evrimsel algoritmalar;

Güvenç Şahin »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Ulaşım ve Dağıtım Lojistiği • Yer Seçimi • Çizelgeleme ve Sıralama • Ağ Tasarımı • Ekip ve Personel Planlama • Sezgisel Algoritmalar • Karar Destek Sistemleri Uygulamaları

Hans Frenk »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kemal Kılıç »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Araştırma İlgi Alanları • Belirsizlik Altında Karar Verme • Buluşsal Yöntemlerle Eniyileme Teknikleri • Veri Madenciliği • Yapay Zeka Temelli Karar Destek Sistemleri • Biyoenformatik • Inovasyon Yönetimi

Kerem Bülbül »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Havayolu ekip çizelgeleme problemleri, makine çizelgeleme, kablosuz ağlarda eniyileme problemleri, lojistik, sayısal eniyileme.

Lütfi Taner Tunç »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Murat Kaya »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Tedarik zinciri kontratları, Satış kanalları yönetimi, Tedarik zinciri yönetiminde oyun teorisi ve deneysel ekonomi uygulamaları

Nilay Noyan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Belirsizlik altında karar verme modelleri, rassal programlama, risk modellemesi, sürdürülebilir ulaşım, servis sistemleri için ağ tasarımı

Semih Onur Sezer »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Uygulamalı olasılık, istatistik, rassal süreçler, rassal kontrollerde eniyileme ile finans ve muhendislikteki uygulamaları

Sinan Yıldırım »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Bayesci İstatistik, Monte Carlo yöntemleri

Tonguç Ünlüyurt »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kombinatoryal Eniyilemenin Uygulamaları• Sıralı Sınama