Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Ali Rana Atılgan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Biyoloji fiziği • Sistem bilimi • Mekanik

Bahattin Koç »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Computational geometry for design and manufacturing, tissue engineering, nano/micro-scale modeling and manufacturing, biomedical engineering, 3D rapid prototyping and product realization.

Barış Balcıoğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Rassal Modeller • Kuyruk Sistemlerinin Analizi • Üretim/Envanter Sistemleri • Müşteri Hizmet Merkezleri • Benzetim

Bülent Çatay »
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Araştırma Alanı

Taşıma ve Lojistik Sistemleri • Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması • Araç Rotalama • Uygulamalı Eniyileme • Elektrikli Hareketlilik • Büyük Ölçekli Problemler için İleri Sezgisel Yaklaşımlar

Bülent Sezen
Öğretim Üyesi (Yarı Zamanlı)
Araştırma Alanı

Burak Kocuk
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Karma-tamsayılı doğrusal olmayan programlama, konik programlama, global optimizasyon, elektriksel sistemlerde özel ilgi ile mühendislik optimizasyon problemleri.

Erhan Budak »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Üretim süreçleri ve makinaları; süreç modelleme; gözlemleme ve kontrol; makina dinamiği ve mekanik titreşimler.

Esra Koca
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Üretim Planlama, Tamsayılı Programlama, Rassal Eniyileme, Konik Eniyileme

Gizem Özbaygın
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Büyük ölçekli eniyileme, ulaşım ve lojistik, araç rotalama ve çizelgeleme, son mil ve aynı gün teslimat planlama, dinamik yolculuk paylaşımı, akıllı hareketlilik ve lojistik.

Güvenç Şahin »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Ulaşım ve Dağıtım Lojistiği • Yer Seçimi • Çizelgeleme ve Sıralama • Ağ Tasarımı • Ekip ve Personel Planlama • Sezgisel Algoritmalar • Karar Destek Sistemleri Uygulamaları

Hans Frenk »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kemal Kılıç »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Araştırma İlgi Alanları • Belirsizlik Altında Karar Verme • Buluşsal Yöntemlerle Eniyileme Teknikleri • Veri Madenciliği • Yapay Zeka Temelli Karar Destek Sistemleri • Biyoenformatik • Inovasyon Yönetimi

Kerem Bülbül »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Havayolu ekip çizelgeleme problemleri, makine çizelgeleme, kablosuz ağlarda eniyileme problemleri, lojistik, sayısal eniyileme.

Lütfi Taner Tunç »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Murat Kaya »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Tedarik zinciri yönetimi, Karar analizi, Davranışsal operasyon yönetimi, Enerji ve elektrik tedarik zincirleri

Nilay Noyan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Belirsizlik altında karar verme modelleri, rassal programlama, risk modellemesi, sürdürülebilir ulaşım, servis sistemleri için ağ tasarımı

Semih Onur Sezer »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Uygulamalı olasılık, istatistik, rassal süreçler, rassal kontrollerde eniyileme ile finans ve muhendislikteki uygulamaları

Sinan Yıldırım »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Bayesci İstatistik, Monte Carlo yöntemleri

Tonguç Ünlüyurt »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kombinatoryal Eniyilemenin Uygulamaları• Sıralı Sınama