IE 313 LAs

IE 313 LAs

LISTEN
Published on 23.09.2022 09:44
Sonbahar - 2022 döneminde IE 313 dersi için lisans öğrenci asistanlığı yapmak isteyen öğrencilerimiz not döküm belgelerini "isim_soyisim.pdf" isimlendirme ve formatına uygun şekilde  Barış Balcıoğlu'na (balcioglu@sabanciuniv.edu) 30 Eylül 2022 tarihine kadar iletebilirler.


Başarılı bir akademik dönem dilerim
Barış Balcıoğlu

---

The students who are willing to assist IE 313 course as LAs throughout the Fall 2022 semester can email their transcripts to Barış Balcıoğlu (balcioglu@sabanciuniv.edu) using the naming convention "name_surname.pdf" until 30 September 2022.

I wish you a successful academic term

Barış Balcıoğlu