Yüksek Lisans Program Çıktıları


Yüksek Lisans Program Çıktıları

LISTEN

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek

2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak

5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek

6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek  Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

7. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek

8. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek

9. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

 

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:

10. Üretim süreçleri, hizmet sistemleri tasarımı ve işletimi, üretim planlaması ve kontrolü, modelleme ve optimizasyon, stokastik ve istatistik gibi disiplinlerle ilgili çok çeşitli konularda güçlü bir teorik altyapı oluşturmak

11. Beşeri sermaye, malzeme, bilgi, ekipman ve enerji gibi alanları içeren entegre üretim ve hizmet sistemlerindeki problemler için yeni modelleme ve / veya analitik çözüm stratejileri geliştirmek ve gerektiğinde disiplinler arası bir yaklaşım kullanmak

12. Etkili bilgi işlem araçlarını ve deneysel araçları kullanarak karar alma süreçlerine destek olmak için bilgisayar platformunda çözüm odaklı stratejiler uygulamak

13. Bir disipline ait daha önce karşılaşılmamış sorunları bağımsız olarak keşfetme ve çözme becerisi kazanmak""